Sporna Dijaspora

Pishem ovaj blog da ostane zapis moj o meni a Meshi hvala na lijepim rijechima. peace.

19.08.2010.

A ja konto mi medju boljima u svijetu

Naši učenici najlošiji u Evropi

Datum: 18.08.2010 19:41
Autor: Bojana Vučenović

SARAJEVO, BANJALUKA - Učenici osnovnih škola iz BiH imaju najlošija postignuća u Evropi kada je u pitanju primjena znanja i sposobnosti stečenih tokom školovanja iz matematike, fizike, hemije, biologije i geografije.

Naši učenici najlošiji u Evropi

Ovo su rezultati Sekundarne analize međunarodne studije TIMSS 2007 za BiH koju je sprovela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

Analiza je pokazala da su rezultati bh. učenika u kategorijama znanje, primjena i rasuđivanje daleko ispod međunarodnog nivoa.

Alisa Ibraković, direktor Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, je kazala da je mnogo faktora koji utiču na postignuti nivo znanja bh. učenika, od kojih su najbitniji, na primjer, da učenici vrlo malo vremena provode na izradi domaćih zadataka, rijetko rade eksperimente, slabo su motivisani kao i nedovoljno ulaganja u opremljenost školskih laboratorija i kabineta.

"Gotovo svaki drugi učenik iz BiH tvrdi da nastavnik ponekad izvodi ili nikada ne izvodi demonstraciju ogleda ili istraživanja. Približno svaki treći učenik je izjavio da u okviru nastave fizike nikada ne izvode eksperimente ili istraživanja, kao i da nikada ne osmišljaju ili planiraju ogled ili istraživanja", navodi Ibrakovićeva.

Rijetki su slučajevi da učenici sami rješavaju probleme, da izvode eksperimente u malim grupama ili da po malim grupama obrađuju gradivo iz sopstvenih ili drugih udžbenika, da rade testove ili kvizove, što za posljedicu ima to da su časovi hemije učenicima monotoni i dosadni, zbog čega su i postignuća iz hemije manja.

''Nastavnici to što ne izvode eksperimente pravdaju nepostojanjem hemijskih laboratorija, odgovarajućeg hemijskog pribora i potrebnih hemikalija. To je samo djelimično tačno, jer su sadržaji iz hemije u osnovnoj školi takvi da se veliki broj eksperimenata može improvizovati i u učionici uz skromni laboratorijski pribor, ali uz odgovarajući trud i snalažljivost nastavnika'', pojašnjava Ibrakovićeva.

Prema rezultatima TIMSS studije testirani učenici u BiH iz prirodnih nauka su na dvanaestom mjestu ispod međunarodnog prosjeka, a samo pet odsto njih je osvojilo više od 95 odsto mogućih bodova.

"U nastavi matematike u osnovnoj školi većina nastavnika potencira 'obične računske zadatke', odnosno učenici rjeđe dobivaju zadatke koji su zadani tablicama, slikom i slično", kazala je Ibrakovićeva.

Agencija trenutno radi na preporukama za poboljšanje nastave, održavaju se seminari za nastavnike matematike i prirodnih nauka, u saradnji sa pedagoškim zavodima na području cijele zemlje.

Mato Živković, stručni savjetnik za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, je kazao da je nemoguće da su navedeni podaci tačni, jer je poznato da bh. učenici imaju veoma dobro znanje i postižu dobre rezultate na svim takmičenjima.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS je saopšteno da se stalno radi na poboljšanju uslova u školama, a u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom na poboljšanju nastavnih planova i programa.

"Svjesni smo da se ne mogu preko noći dostići evropski standardi, ali prioritet Vlade RS je ulaganje u obrazovanje kako učenici u RS ne bi zaostajali za vršnjacima u Evropi i kako bi naši stručnjaci sutra mogli ravnopravni konkurisati na evropskom tržištu rada", navodi Spomenka Miljković, portparol Ministarstva.

Inicijativa za pravično obrazovanje u BiH

Inicijativom "Za pravično obrazovanje", koju su 2008. godine pokrenule organizacije UNICEF BiH, Fond otvoreno društvo BiH i "Save the Children" Norveške, predviđeno je da se skrene pažnja javnosti na trenutno stanje u obrazovanju i pokrene dijalog kako bi bile pokrenute promjene u bh. sistemu obrazovanja.

''Želimo doprinijeti unapređenju pet oblasti naročito važnih za obrazovanje djece i to na pristup obrazovanju, jednake mogućnosti i šanse, kvalitetno obrazovanje, sigurne škole, učenje o drugom i drugačijem, život u multietničkom i demokratskom društvu i usaglašeno i efikasno finansiranje obrazovanja", navode u Koordinacionom tijelu ove inicijative.

Međunarodna studija TIMSS 2007

- Učestvovalo 425.000 učenika iz 60 zemalja svijeta

- 150 osnovnih škola iz BiH

- oko 4.300 učenika

- 724 nastavnika

- 150 direktora